赠人玫瑰,手有余香

Na ruce, která ti daruje růže, vždy ulpí troška jejich vůně

(čínské přísloví) 

Soucit, samotný projev skutečnosti, že nám blaho druhých bytostí není lhostejné, je totiž spjat s jinými pozitivními emocemi jako radost nebo nadšení. To potvrzuje závěry psychologů, podle nichž vykazují v rámci určité populace největší spokojenost se svým životem ti jedinci, kterým zároveň nejvíce záleží na cizím dobru.

Matthieu Ricard: Kniha o štěstí

Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.

Mt 19,24

Průmyslník a filantrop Andrew Carnegie říkal, že žádný člověk by neměl zemřít bohatý. Touto větou vyvolal v posledních letech 19. století doslova hnutí milionářů „odhazujících přítěž bohatství“, ale také širokou diskusi, jak odhazovat, a přitom nevyhazovat. George Bernard Shaw se domníval, že by milionáři neměli odkazovat své peníze potomkům, neměli by je rovněž darovat institucím pro chudé či nemocnicím. Všechny tyto obvyklé způsoby podle něj vedou k degeneraci a zahnívání společnosti.

Antonie Doležalová: Dnešní dobrodějové

Bohatství přináší potěšení jen když jsi mladý.

Ke konci života působí jen úzkost. 

Pokud chceš být ve stáří spokojený, věnuj peníze na smysluplné účely ve prospěch lidí, kteří potřebují tvou pomoc. 

In 2006, I made a commitment to gradually give all of my Berkshire Hathaway stock to philanthropic foundations. I couldn't be happier with that decision.

Warren Buffett: My Philanthropic Pledge

Moudrý člověk nic nehromadí, ani věci, ani pocty.

Čím více rozdává, tím více má, rozdáváním druhým obohacuje sebe.

Dělí-li se s jinými o své úspěchy, i jejich úspěch stává se jeho vlastním... 

Tao Te Ťing

True giving is giving expecting nothing back in return. Not buying advertising rights for your EGO.

Ajahn Brahm: Giving Without Reward 

Být bohatý znamená být šťastný, mít radost, lásku a čistotu v mysli i v srdci. Rozdávej své bohatství všem živým tvorům, jen tak naplníš smysl svého života.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Když někdy potkám staré přátele, připomene mi to, jak rychle čas ubíhá. A přiměje mě to k zamyšlení, zda jsme svůj čas správně využili či nikoliv. Správně využít čas je nesmírně důležité. Dokud máme toto tělo a zvláště tento úžasný lidský mozek, myslím, že každá minuta je něčím zvláštní. Naše každodenní existence je většinou naplněna nadějí, přestože nemáme žádnou záruku budoucnosti. Nemáme žádnou záruku, že zítra touto dobou budeme ještě zde. Ale stále pracujeme pro budoucnost čistě na základě naděje. Musíme tedy svůj čas využít co nejlépe. Věřím, že správné využití času je takovéto: pokud můžeš, služ jiným lidem, jiným cítícím bytostem. Pokud nemůžeš, alespoň jim neubližuj.

Howard C. Cutler, M.D., Tenzin Gjatso : Cesta ke štěstí – průvodce dobrým životem

'Říkám vám, že cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.' 

Mt. 25,35-40

 

Jsme poutníci, kteří se zastavili v „hotelu Svět“. 
Brzy zase půjdeme dál, ale tady zanecháme všechno – kromě svých činů. 

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

'Dobré skutky vám zloděj těžko ukradne.' 

Saṃyutta Nikāya 1.51

 

 

富不过三代

 

Bohatství nepřetrvá tři generace.

(čínské přísloví)